* Biên bản xác nhận điều kiện PCCC cho cở sở để hoàn tất thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Nghị định 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ “quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành kinh doanh có điều kiện”.

  1. Đối tượng cấp theo Điều 2Nghị định 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ:

- Nghề khắc con dấu;

- Nghề sản xuất, kinh doanh, sửa chữa súng săn, cho thuê súng săn; sản xuất kinh doanh đạn súng săn; sản xuất, kinh doanh công cụ hỗ trợ;

- Nghề sản xuất kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và những nghề sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

- Cho thuê lưu trú; cho người nước ngoài thuê nhà;

- Hoạt động in;

- Dịch vụ cầm đồ;

- Kinh doanh karaoke, vũ trường, xoa bóp (massage)

  1. Hồ sơ gồm:

 - Đơn đề nghị.

- Bản sao “Giấy chứng phép đăng ký kinh doanh”.

- Bảng thống kê các phương tiện phòng cháy và chữa cháy, phương tiện thiết bị cứu người đã trang bị theo mẫu PC6 Phụ Lục 1 Thông tư 04/2004/TT-BCA.

- Quyết định thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở kèm theo danh sách những người đã qua huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy;

- Phương án chữa cháy.

  1. Thời gian cấp:

Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm xem xét cấp “Biên bản xác nhận điều kiện về PCCC” theo mẫu PC3. Trường hợp cơ sở không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC thì Cơ quan Cảnh sát PCCC sẽ có văn bản thông báo nêu rõ lý do cho cơ sở biết. (Hiện nay Sở cảnh sát PC&CC TP.HCM đang thực hiện cấp trong thời gian từ 3-5 ngày làm việc)

Ghi chú:  Khi tham gia ký kết hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của Nghị định 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của chính phủ “Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc”, nếu thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC theo điều 9 Nghị định 35/2003/NĐ-CP, các cơ sở thuộc Phụ lục 2 Nghị định 35/2003/NĐ-CP sẽ được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC, các cơ sở còn lại thuộc Phụ lục 1 Nghị định 35/2003/NĐ-CP sẽ được kiểm tra và cấp Biên bản xác nhận điều kiện về PCCC.

(Sở CS PC&CC Tp Hồ Chí Minh)