Danh mục cơ sở thuộc diện phải có “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy” trước khi đưa vào hoạt động quy định tại Phụ lục 2 Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC”:

- Nhà ở, khách sạn, văn phòng làm việc, nhà cho thuê văn phòng có chiều cao từ 7 tầng trở lên.

- Cơ sở sản xuất, chế biến xăng dầu, khí đốt hóa lỏng và hóa chất dễ cháy, nổ với mọi quy mô.

- Cơ sở sản xuất, gia công, cung ứng, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

- Kho xăng dầu có tổng diện tích 500m3 trở lên, kho khí đốt hóa lỏng có tổng trọng lượng khí từ 600 kg trở lên.

- Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí đốt hóa lỏng.

- Chợ kiên cố hoặc bán kiên cố có tổng diện tích kinh doanh từ 1200mhoặc có từ 300 hộ kinh doanh trở lên, trung tâm thương mại cửa hàng bách hóa có tổng diện tích các gian hàng từ 300m2 trở lên hoặc có tổng khối tích từ 1000m3 trở lên.

- Nhà máy nhiệt điện có công suất từ 100.000KW trở lên, nhà máy thủy điện có công suất từ 20.000KW trở lên. Trạm biến áp có điện áp từ 220KV trở lên.

* Căn cứ khoản 2 Điều 12 Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003:

- Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC gồm tàu thủy, tàu hỏa chuyên dùng để vận chuyển hành khách, vận chuyển xăng dầu, chất lỏng dễ cháy khác, khí cháy, vật liệu nổ, hóa chất có nguy hiểm cháy, nổ phải được thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy khi chế tạo mới hoặc hoán cải và Cơ quan Đăng kiểm chỉ cấp giấy chứng nhận sau khi cơ quan Cảnh sát PCCC xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

Hồ sơ phải hội đủ nội dung tại Điểm a Khoản 2 Mục VII Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/03/2004 của Bộ Công An “Hướng dẫn thi hành Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật PCCC”.

- Đơn đề nghị theo mẫu PC5 Phụ Lục 1 Thông tư 04/2004/TT-BCA.

- Bản sao “Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy” và văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở xây dựng hoặc cải tạo, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn PCCC khi đóng mới hay hoán cải hoặc bản sao biên bản kiểm tra an toàn về PCCC đối với cơ sở và phương tiện giao thông cơ giới khác;

- Bảng thống kê các phương tiện phòng cháy và chữa cháy, phương tiện thiết bị cứu người đã trang bị theo mẫu PC6 Phụ Lục 1 Thông tư 04/2004/TT-BCA.

- Quyết định thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở kèm theo danh sách những người đã qua huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy;

- Phương án chữa cháy theo mẫu PC 16 Thông tư 04/2004/TT-BCA.

Thời gian cấp:

Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm xem xét cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy” (mẫu PC4). Trường hợp cơ sở không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC thì Cơ quan Cảnh sát PCCC sẽ có văn bản thông báo nêu rõ lý do cho cơ sở biết. (Hiện nay Sở cảnh sát PC&CC TP.HCM đang thực hiện cấp trong thời gian từ 3-5 ngày làm việc)

Thẩm quyền cấp“Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy” được quy định tại Khoản 3 Mục VII Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/03/2004 của Bộ Công An:

a/ Cục Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy” cho các đối tượng do Cục Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt và nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;

b/ Sở Cảnh Sát PC&CC TP.HCM cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy” cho các đối tượng còn lại quy định tại Phụ lục 2 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và các đối tượng do Cục Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy ủy quyền.

(Sở CS PC&CC Tp Hồ Chí Minh)